Σύνδεση Χρήστη
  • Email
  • Κωδικός πρόσβασης
  • Σύνδεση
Ξεχάσατε τον κωδικό σας?
  • Ανακτηση κωδικού
  • Email
  • Αποστολή
Η ανάκτηση του κωδικού σας έγινε επιτυχώς. Ο κωδικός σας έχει αποσταλεί στην ηλεκτρονική σας διεύθυνση
Η ηλεκτρονική διύθυνση που δώσατε δεν υπάρχει στο αρχείο μας
Saicaf 70th Anniversary Edition
Αρχική » Προϊόντα » Καφές

Anniversary Verde, ? ????????? ?????? ??? Saicaf
??? ?? 70 ?????? ????????? ??? ???? ????????? ?????, ????? ??? ????? ?????? ??????? ????????? ??????, ????????? Arabica (100%).

?? ?????????? ???????? ?????????????? ????????? ???? ??????? ?????????? ???????????, ?? ??? ???? ??????????? ?????????? ??? ?????.


???? ???? ?????? ??????????? ??? ?????????? ?? ?????? ??? ???? ????????? ??????????, ??????????????? ? ??????? ??? ??????????????, ?????????????? ??? ??????? ??????????? ??????????????? ?? ???????? Arabica.

?????????? ?? ?????????? ??? 1000gr  Χαρακτηριστικά
 ??????? ?????
 ?????? ?????
 ?????? ?????????????? ?? ???????

 ????? ??? ??????? ????
 ???????? ??? espresso
 ???????? ??? cappuccino ? latte macchiato????? ??????: